Zımpara masaları, üzerindeki malzemelerin zımparalanması esnasında ortaya çıkan tozları,toz toplama sistemine taşır.