Ürün kaba talaşın yoğun çıktığı Kereste fabrikaları, Kırma makinaları vb. fabrika ve atölyelerde tercih edilmektedir.Siklon içerisinden geçen hava girdap oluşturarak hava içerisinde bulunan tozları depoya çökertir. 6.500 m3/h ten 35.000 m3/h kapasiteye kadar üretilmektedir. Siklon giriş bölümünün gövdeye sıvama olarak bağlı olması çalışma verimliliğini arttırır.